Cele Fundacji

 • promowanie artystów polskich i zagranicznych,
 • promowanie muzyki, jako narzędzia integracji społeczeństw i narodów Europy oraz Świata,
 • promowanie i organizowanie wydarzeń artystycznych,
 • upowszechnianie kultury muzycznej i winiarskiej wśród społeczeństwa oraz umożliwienie mu aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym,
 • popularyzacja muzyki polskiej ze szczególnym uwzględnieniem muzyki      Ignacego Jana Paderewskiego  oraz dorobku polskiego winiarstwa w kraju i za granicą,
 • promowanie i propagowanie muzyki poważnej w różnych miejscach, nie tylko  w salach koncertowych, z wyszczególnieniem wsi i małych miast,
 • promowanie polskiej muzyki ludowej i folkloru,
 • promowanie wartości europejskich,
 • promowanie idei międzykulturowości, mobilności oraz integracji europejskiej  i międzynarodowej,
 • prowadzenie kursów, konkursów i szkoleń w dziedzinie muzyki,
 • integracja różnych dziedzin sztuki i kultury,
 • popularyzacja tradycji winiarskich polskich, europejskich i światowych,
 • popularyzacja kultury wina,
 • budowanie wzorca kultury spożywania wina, mająca na celu obniżenie spożywania napojów wysokoalkoholowych,
 • popularyzacja uprawy winorośli w Polsce i produkcji krajowych win gronowych,
 • prowadzenie kursów i szkoleń na temat sztuki degustacji wina, zawodu sommeliera, sposobów łączenia win z potrawami, historii i geografii winiarstwa w Polsce  i na świecie,
 • promowanie Regionu Tarnowskiego oraz produktów regionalnych z tego terenu,
 • promowanie polskiej enoturystyki w kraju i zagranicą,
 • prowadzenie kursów i konkursów na temat enoturystyki w Polsce,
 • organizacja kursów i szkoleń na temat zakładania i prowadzenia winnic oraz organizacji przetwórstwa winogron i agroturystyki winiarskiej, szerzenie fachowej wiedzy na temat uprawy winorośli i winiarstwa, dbanie o wysoką jakość w produkcji wina,
 • założenie i prowadzenie winnicy, uprawa winogron i produkcja win gronowych na potrzeby Fundacji,
 • organizacja kursów i szkoleń dla polskich producentów wina, mających na celu zdobywanie przez nich profesjonalnej wiedzy o winie,
 • nawiązanie kontaktów międzynarodowych i współpracy z zagranicznymi producentami wina i przedstawicielami z branży winiarskiej i turystycznej w celu podniesienia kwalifikacji polskich winiarzy,
 • prowadzenie szkoleń w zakresie podnoszenia kwalifikacji w branży gastronomicznej, hotelowej i winiarskiej oraz muzycznej,
 • promowanie krajowych win gronowych w kraju i zagranicą,
 • popularyzacja przyjaznych dla środowiska metod uprawy winorośli i produkcji wina,
 • popularyzacja polskich tradycji winiarskich oraz ochrona zabytków polskiego winiarstwa,
 • poprawa jakości życia na terenach wiejskich, ochrona krajobrazu i środowiska naturalnego, wspomaganie procesów integracyjnych z Unią Europejską,
 • prowadzenie działalności oświatowej, edukacyjnej i wydawniczej z zakresu znajomości języków obcych w dziedzinie winiarstwa, muzyki, branży turystycznej, gastronomicznej i rolniczej.